از امروز در سایت عکس‌پرینت

تقویم اختصاصی سال ۹۶ در عکس‌پرینت

بیشتر از ۱۵۰ نسخه بیشتر از ۵۰۰ نسخه بیشتر از ۱۰۰۰ نسخه بیشتر از ۲۰۰۰ نسخه بیشتر از ۳۰۰۰ نسخه بیشتر از ۵۰۰۰ نسخه
تقویم رومیزی نفیس (پایه سخت نفیس) ۲۷٬۰۰۰ ۱۱٬۲۲۰ ۶٬۹۷۰ ۵٬۸۷۰ ۵,۵۵۰ ۵,۲۹۰
تقویم رومیزی کاغذی (پایه مقوایی) ۲۴٬۸۰۰ ۷٬۹۰۰ ۵٬۵۵۰ ۴٬۴۲۰ ۴٬۱۴۰ ۳٬۸۸۰
قیمت ها به تومان می باشند

* تقویم های نفیس با پایه سخت تولید می شوند این پایه دارای پوشش سلفون بوده و در داخل آن از مقوای ضخیم استفاده شده است.

* تقویم های کاغذی دارای پایه مقوای ۳۰۰ گرمی سفید می باشند.

* زمان تولید تقویم های نفیس ۱۵ روز کاری و کاغذی ۱۰ روز کاری می باشد.

* با توجه به بخشنامه جدید وزارت ارشاد در مورد اخذ مجوز پیش از چاپ تقویم، توجه داشته باشید اخذ مجوز توسط ارشاد حداکثر ۱۰ روز زمان می برد.

بیشتر از ۱۵۰ نسخه بیشتر از ۵۰۰ نسخه بیشتر از ۱۰۰۰ نسخه بیشتر از ۲۰۰۰ نسخه بیشتر از ۳۰۰۰ نسخه بیشتر از ۵۰۰۰ نسخه
تقویم فصلی دیواری ۱۸٬۲۰۰ ۶٬۵۹۰ ۳٬۷۴۰ ۳٬۱۰۰ ۲٬۹۲۰ ۲٬۷۵۰
قیمت ها به تومان می باشند
* در تولید تقویم های دیواری فصلی از کاغذ ۲۵۰ گرمی گلاسه استفاده می شود
* زمان تولید تقویم دیواری فصلی ۱۰ روز کاری می باشد
* با توجه به بخشنامه جدید وزارت ارشاد در مورد اخذ مجوز پیش از چاپ تقویم، توجه داشته باشید اخذ مجوز توسط ارشاد حداکثر ۱۰ روز زمان می برد
بیشتر از ۱۵۰ نسخه بیشتر از ۵۰۰ نسخه بیشتر از ۱۰۰۰ نسخه بیشتر از ۲۰۰۰ نسخه بیشتر از ۳۰۰۰ نسخه بیشتر از ۵۰۰۰ نسخه
تقویم پوستری تک برگ ۳٬۹۱۰ ۱,۲۹۰ ۷۸۰ ۵۵۰ ۴۷۰ ۴۲۰
قیمت ها به تومان می باشند.
×
×
×
×